Cổng thông tin điện tử xã Đông Ninh
Huyện Khoái Châu
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐÔNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG NINH

 
 
 


Số: 02/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Đông Ninh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  QUÝ I NĂM 2023

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2023/TT-TTCP ngày 01/10/2023 của Thanh tra chính phủ thông tư quy định quy trình tiếp công dân

UBND xã Đông Ninh thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân tại UBND xã Đông Ninh.

2. Lịch tiếp công dân:

a. Tiếp thường xuyên:

Giao cán bộ công chức Văn phòng UBND xã tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần làm việc.

b. Tiếp công dân định kỳ:

Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ sáu hàng tuần. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo; Trường hợp chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT.UBND tiếp công dân thay chủ tịch.

c, Tiếp công dân đột xuất:

Trường hợp cần thiết chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các nhiệm vụ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, chủ tịch UBND xã sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:    Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:  Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Nơi nhận:

- TT. Đảng, HĐND, UBND xã;        

- Cán bộ công chức xã;

- Các Ban ngành đoàn thể trong xã;

- Lưu VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

        

 

 

 

Lê Văn Lượng

       

                 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2023

CỦA UBND XÃ ĐÔNG NINH

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Đông Ninh)

------

TT

 

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

Lãnh đạo UBND xã

Công chức

 

1

 

06/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

 

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp chủ tịch UBND xã bận công tác thì phân công PCT. UBND trực tiếp công dân.

 

 

2

 

13/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

3

 

27/01/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

4

 

03/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

5

 

10/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

6

 

17/02/2023

(Thứ 6)

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

7

 

24/02/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

8

 

03/3/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

9

 

10/3/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

10

 

 

16/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

11

 

24/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

12

 

31/03/2023

(Thứ 6)

 

Ông Lê Văn Lượng

Chủ tịch UBND xã

Công an, Tư pháp, địa chính, Văn Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN QUÝ I NĂM 2023

CỦA UBND XÃ ĐÔNG NINH

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Đông Ninh)

Tuần/

Thứ

Tuần 01

(Từ ngày 02-05/01/2023)

Tuần 02

(Từ ngày 09-12/01/2023)

Tuần 03

(Từ ngày 16-19/01/2023)

Tuần 04

 

Thứ 2

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nghỉ tế Nguyên Đán

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 05

(Từ ngày 30-31/01 và

01-02/02/2023)

Tuần 06

(Từ ngày 06-10/02/2023)

Tuần 07

(Từ ngày 13-16/02/2023)

Tuần 06

(Từ ngày 20-23/02/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

Tuần/

Thứ

Tuần 10

(Từ ngày 27-28/02

01-02/03/2023)

Tuần 11

(Từ ngày 06-10/03/2023)

Tuần 12

Từ ngày 13-16/02/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 20-23/03/2023)

Tuần 13

(Từ ngày 27-30/03/2023)

Thứ 2

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

 

Nguyễn Văn Cường

Thứ 3

Thư 4

Thứ 5

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- tuyên truyền luật căn cước công dân (12/06/2024)
- tuyên truyền luât căn cước công dân (12/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 4/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 03/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024 (06/06/2024)
- UBND xã ĐÔNG NINH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT SỐ CÔNG DÂN CHƯA LÀM CCCD GẮN CHÍP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (19/04/2023)
- Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022(19/10/2022)
- Hỗ trợ mô hình sinh kế gà giống cho hội viên phụ nữ khuyết tật(11/10/2022)
- Thăm hỏi, động viên các quân nhân tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022(21/09/2022)
- Ngọc Thanh, điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa(27/07/2022)
++ THÔNG BÁO
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ Lễ trao tặng và cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính thôn Phú mỹ xã Đông Ninh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
+ Lịch Tiếp Công Dân Của Chủ Tịch UBND Xã Đông Ninh
+ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐÔNG NINH
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- video hướng dẫn cài định danh điện tử
- giới thiệu về khoái châu
- TP Hung Yen
- giới thiệu về khoái châu
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 32
Hôm nay 72
Tháng này: 26,700
Tất cả: 162,750
THƯ VIỆN ẢNH